Апарат відділу освіти

Начальник відділу освіти — Віталій Володимирович Коробейник

Тел./факс: (04133) 5-15-71

Посадові обов’язки:

 • забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти;
 • здійснює загальне керівництво діяльністю відділу освіти, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності керівників підвідомчих установ;
 • видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, організовує та контролює їх виконання;
 • розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат;
 • призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу та керівників підвідомчих йому закладів освіти;
 • узгоджує діяльність райво з відділами районної державної адміністрації, організаціями і підприємствами;
 • організовує шефські зв’язки та допомогу освітнім установам;
 • здійснює добір, розстановку і виховання керівних і педагогічних кадрів;
 • забезпечує затвердження статутів ЗНЗ району;
 • вносить у встановленому порядку пропозиції щодо впорядкування мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
 • контролює за поточним і перспективним плануванням роботи відділу;
 • організовує та контролює роботу райво, РМК, централізованої бухгалтерії;
 • здійснює керівництво цивільною обороною установ освіти району;
 • веде прийом відвідувачів, розгляд листів і скарг громадян.


  Головний спеціаліст відділу освіти — Ігор Станіславович Марек

Тел.: (04133) 5-17-71

 

Посадові обов’язки:

 • здійснює аналіз стану розвитку освіти в районі, розробку районних програм її розвитку, організацію і контроль виконання цих програм;
 • здійснює контроль за трудовлаштуванням випускників; внутрішкільний контроль та керівництво;
 • сприяє наданню допомоги навчальним закладам базовими підприємствами;
 • здійснює контроль за протипожежним станом в установах освіти, роботою з учнями з питань протипожежної безпеки, за охороною праці та дотриманням ТБ, за роботою щодо запобігання нещасних випадків зі школярами;
  організовує спортивні змагання;
 • координує методичну роботу з вчителям фізкультури, Захисту Вітчизни, історії, права, предметів естетичного циклу;
 • вивчає й аналізує стан викладання фізкультури, Захисту Вітчизни, історії, права, предметів естетичного циклу в закладах освіти району;
 • координує атестацію навчальних закладів;
 • сприяє організації внутрішкільної методичної роботи в Нововоробʼївському, Пиріжківському НВК «ДНЗ – ЗНЗ І-ІІІ ст.», Щербатівській ЗОШ І-ІІ ст.

Секретар відділу освіти — Ірина Анатоліївна Деняченко
Тел.: (04133) 5-18-63

Посадові обов’язки:

 • отримує для начальника і працівників відомості про школи, викликає за дорученням начальника директорів шкіл, позашкільних закладів, завідуючих д/с;
 • приймає і передає телефонограми, доводить їх до відома начальника, відповідає на телефонні дзвінки;
 • друкує за вказівкою начальника різні документи і матеріали;
 • веде документацію, оформляє справи, забезпечує їх зберігання, у визначені строки здає їх до архіву;
 • приймає кореспонденцію, що надходить на ім’я начальника. Здійснює її систематизацію, після розгляду начальника роздає за призначенням. Слідкує за термінами виконання доручень, взятих на контроль і відсилає кореспонденцію.
 • приймає особисті заяви вчителів, документи на підпис начальнику відділу;
 • організовує прийом відвідувачів, забезпечує оперативність прохань і пропозицій працівників.

 

Відділ освіти Малинської райдержадміністрації osvita_r@ukr.net
©2019 Відділ освіти