Централізована бухгалтерія

 

1 Чумак  Тетяна Валеріанівна Головний бухгалтер – контролює планування бюджету, кошторисів, штатних розписів закладів  та установ освіти, аналізує використання бюджетних коштів за їх призначенням;

– контролює надходження та використання позабюджетних коштів;

– контролює   складання   тарифікаційних   списків,   раціональний розподіл педагогічного навантаження згідно з навчальними планами та правильне нарахування і виплату заробітної плати працівникам;

– контролює  своєчасність виплати заробітної плати працівникам, своєчасне проведення розрахунків з організаціями та установами;

– контролює правильність оформлення договорів з постачальниками та замовлення продуктів харчування по закладах;

– щоквартально аналізує господарсько-фінансову діяльність закладів освіти в рамках виділеного ліміту;

– перевіряє  касові документи,  веде книгу “Журнал – головна”, меморіальний ордер №3  «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України»;

– перевіряє заклади освіти  і надає практичну допомогу керівникам з питань господарсько-фінансової діяльності;

– несе персональну відповідальність за якісне і своєчасне виконання всіх фінансових звітів, стан матеріально-фінансового обліку, фінансову дисципліну закладів освіти;

– дотримується термінів складання і здачі квартального та річного балансу, звітів до нього,пояснюючої записки до звітів.

2 Іглінська Олена Миколаївна Заступник головного бухгалтера – володіє питаннями нарахування і виплати заробітної плати згідно з тарифікаційними списками та нормативними документами;

-якісно, безпомилково і у визначені терміни нараховує заробітну плату, виплати по лікарняних листах та інші виплати працівникам закріплених за нею установ, а саме: апарат управління, централізована бухгалтерія, КУ «Центр професійного розвитку  педагогічних працівників», працівникам по договорах  ЦПХ та працівникам за проведення додаткових корекційно-розвиткових занять для дітей з особливим  освітніми потребами;

-аналізує і контролює правильність та своєчасність подання фінансових документів керівниками навчальних закладів;

-проводить перевірки в закладах освіти щодо відпрацювання робочого часу;

-веде облік нарахованої і виданої заробітної плати по закладах освіти;

-розробляє меморіальні ордери №5, №5-1, №5-2 «Зведена розрахунків відомостей із заробітної плати»;

-веде облік і здійснює суворий контроль за рахунками (6311, 6312, 6313, 6313/1, 6515, 6514, 6516, 6518);

-подає заявку-розрахунок на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності та нарахованих виплат по ЧАЕС;

-суворо дотримується терміну і якості складання та здачі звітів  до Пенсійного фонду та податкового органу;

-несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї обов’язків, за нарахування та виплату заробітної плати працівникам освіти.

3 Морохотова Людмила Віталіївна

Гуринчук Марина Дмитрівна

 

 

Економісти

 

 

 

Планово-економічна робота,розробка та складання кошторисів, штатних розписів,мережі установ освіти,підготовка розпоряджень поуправлінню, ведення аналітичного обліку отриманих асигнувань, проведення розрахунків по оренді майна та приміщень установ освіти.
4 Герасименко Дмитро  Володимирович Юрист
  5 Лось Валентина Анатоліївна
Гуренко Лілія Володимрівна
Ободзинська Яна Іванівна
Ванек Ольга Василівна
Козленок Наталія Василівна
Слєсарчук Леся Станіславівна
Відділ заробітної плати Нарахування заробітної плати, лікарняних по   ЗЗСО, ЗПО, ДЗО.

Формують списки працівників, що сплачують внески  в «Лікарняну касу».

За потребою видають довідки працівникам про їх нараховану заробітну плату та архівні довідки за попередні роки.

Готують звіти про суми нарахованої заробітної плати та утриманого податку до Пенсійного фонду та  ДФСУ.

Проводять перевірки в закладах освіти щодо відпрацювання робочого часу.

5-16-71
  6 Карпенко Наталія Анатоліївна
Павловська Ганна Євгенівна
Мурга Людмила Володимирівна
Диняк Ірина Вікторівна
Андреєва Катерина Юріївна
Сірик Олена  Григорівна

Матеріальний відділ  Ведення касових операцій, друку платіжних доручень та своєчасне подання їх до органів казначейської служби, додержання порядку обов’язкових перерахувань (аліментів, прибуткового податку, профвнесків, внесків до Пенсійного фонду і т.д.)

Ведуть: 

-меморіальний ордер №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду за рахунками в органах Державної казначейської служби України (банках)» ;

 –  меморіальний ордер №6 «Накопичувальна відомість  за               розрахунками з кредиторами» ( матеріали );

 –  меморіальний ордер №8 та №8.1 «Накопичувальна відомість за       розрахунками  з підзвітними особами», оформлення авансових звітів з підзвітними особами.

– меморіальні ордери №9 «Накопичувальна відомість  про вибуття та переміщення необоротних активів» та №13 «Накопичувальна відомість  витрачених виробничих запасів»;

-меморіальний ордер №4 «Накопичувальна відомість  за розрахунками з дебіторами», №6 «Накопичувальна відомість  за розрахунками з кредиторами» ( надання послуг);

–  розрахунки з дебіторами та кредиторами, ведення книги по розрахунках;

 облік, проводять оприбуткування і списання матеріальних цінностей в ЗЗСО, ДНЗ, ПЗО.

– облік надходження та використання продуктів харчування по ДНЗ.

Щоквартально готують акти звірки з організаціями по розрахунках та залишках коштів.

Щомісячна звірка матеріальних цінностей з матеріально відповідальними особами закладів освіти (завгоспом  та кастелянкою)

Проводять інвентаризацію у підвідомчих закладах, узагальнює та доводить до відома головного бухгалтера, нарахування зносу основних засобів.

Здійснюють нарахування батьківської плати за харчування дітей по ДНЗ  підготовка квитанцій на оплату та подання їх в дошкільні заклади тощо.

 

 

Designed by Your Company Name
©2024 Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Малинської міської ради