Правила прийому до закладу освіти

Вік майбутніх першокласників
Вік майбутніх першокласників регламентовано статтею 12 Закону України «Про освіту», в якій зазначено, що початкова освіта здобувається, як правило, з шести років.
У пункті 1.4 Постанови Головного державного санітарного лікаря України «Про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального року» від 29 липня 2009 р. № 20 наголошено: «Не допускати прийом до школи дітей, молодше 5 років 8 місяців».
Разом з тим, звертаємо увагу на те, що згідно зі статтею 12 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІП право на перебування у дошкільних навчальних закладах гарантовано дітям віком від двох місяців до шести (семи) років. Отже, якщо дитина досягла шестирічного віку, дошкільні навчальні заклади не можуть відмовити батькам у подальшому отриманні їхньою дитиною дошкільної освіти.
Які нормативні документи регулюють вступ до 1 класу?
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року №367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за №564/32016.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18

Чи визначена дата закінчення прийому документів для вступу дитини до 1 класу на 2022-2023 н.р.?

Дата закінчення прийому закладами загальної середньої освіти документів для вступу до 1 класу — 31 травня.
Хто подає документи для вступу дитини до 1 класу?
Документи подаються одним з батьків дитини (їх законними представниками) особисто до 31 травня.
Які нти для зарахування до 1 класу?необхідні докуме

Необхідно одному з батьків до 31 травня надати:
 заяву про зарахування,
 копію свідоцтва про народження дитини та оригінал;
 оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.
Загальноосвітні навчальні заклади приймають дітей на навчання відповідно до визначеної території обслуговування. За наявності вільних місць дитина може навчатися і в інших навчальних закладах.

Designed by Your Company Name
©2024 Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Малинської міської ради